Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Digitale læremidler


Digitale læremidler

Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning. Oppsummering; Egen utvikling av et digitalt læremiddel (digitale læringsressurser); Eksempler på digitale læremidler; Endrer grensene seg for hva et . Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser (Senter for IKT i utdanningen).

Den siste tiden har det handlet mye om digitale læremidler for min del, blant annet foredrag i forrige uke både i Oslo og Trondheim. Lektorlaget og digitale læremidler. Svar til Gro Elisabeth Paulsen sitt innlegg For lett og for vanskelig skole i Dagens Næringsliv . Nettbaserte læremidler for videregående skole kan du finne på: NDLA (Nasjonal digital læringsarena). På NDLA kan du finne både yrkes- og fellesfag. Se en oversigt over de digitale læremidler Gyldendal har udviklet til undervisningen på grundskoleniveau og bestil online.

Utvikling av pedagogiske nettsider, videospill, webapplikasjoner og lignende gjør at skillet mellom digitale læremidler og digitale læringsressurser kan bli . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Smartboka er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som bla. Mange hevder at elever vil kunne lære både fortere, bedre og mer effektivt gjennom digitale læremidler. Likevel er den papirbaserte læreboka . Digitale læremidler har vært unntatt fra lovverket om universell utforming.

Regjeringen vil nå ha slutt på unntaket, noe som blir dyrt for . Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Proba i oppdrag å analysere . Hvis det stilles krav om universell utforming av digitale læremidler vil forlagenes årlige kostnader til læremiddelproduksjon øke. Under årsmøtet til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) var jeg til stede på en interessant debatt som blant annet tok opp hvordan digitale . Abelia organiserer edtech-bedrifter som utvikler digitale læremidler og systemer for læringsanalyse. I tillegg har vi mange og innovative skoler . Norsk Lektorlag mener at elevene trenger lærebøker i fagene.

Digitale læremidler skal være et supplement, ikke en erstatning. Det innebærer at digitale læremidler i skolen skal utformes slik at de skal kunne brukes av blinde og svaksynte, eller elever med lese- og . Vi er stolte av å kunne tilby tillpassede filmløsninger til offentlige og private produsenter av digitale læremidler. Vi leverer primært filmløsninger . Prosjektet Digitale læremidler var et prosjekt støttet av KUF gjennom Arbeidsgruppen for digitale læremidler. Prosjektet gikk ut på å tilpasse ordinære .