Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Mål og resultatstyring


Mål og resultatstyring

Mål- ogtyring ble introdusert på slutten av 1980-tallet og er det overordnede styringsprinsippet på og mellom alle nivåer i staten. Mål- ogtyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige. Resultatstyring, ofte kalt mål- ogtyring, er en måte å styre en organisasjon på.

Man setter mål for organisasjonen og bruker deretter . Mål- ogtyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det? Seminar i Norsk arbeidslivsforum,. Mål- ogtyring er en av vår tids store mantraer.

Det kan virke, men bare når organisasjonen er villig til å lære, hevder BI-professor Rune J. Mål- ogtyring i sjukepleia går på omsorga laus. Når folk jobbar under sterkt press, så vil det som ikkje blir registrert eller målt, bli nedprioritert. Mål- og resultatatstyring i offentlig sektor skjer i en bestemt kontekst. Konteksten er overgangen fra regnskapsmessig styring av ressursbruk, dvs.

Mål- ogtyring handler om styring, men mest om ledelse. Veilederen bygger på ”Mål – ogtyring i staten – en veileder i . Sammenligning av to kommuner etter innføring av mål- ogtyring som styringssysteEn studie av hvordan mål- ogtyringen utøves i praksis, . Mål- ogtyring er et viktig effektiviserings- verktøy, og dette er .

En gjennomgang av hva mål- ogtyring er og en planleggingmodell for gjennomføringen. Utvikling av mål- ogtyring kan grovt beskrives i tre dimensjoner som jeg gjennomgår på denne siden. Mål- ogtyring gjennom statlige budsjettreformer av. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. Er tiden kommet for å konkludere at MRS er feil oppskrift . Indikator for gående er lagt til i . Drammen kommune har hatt et nært samarbeid med Drammen næringslivsforening og Byen Vår Drammen når det gjelder utvikling av nye mål og indikatorer for . Utvikle gode mål for tjenestekvalitet og levere i forhold til fastlagte mål.

Regelmessig måle kvaliteten på tjenesten og gjennomføre tiltak for å heve kvaliteten. Sentralt for styringsverktøyene står mål- ogtyring (MRS). I Hæren ble dette for alvor aktualisert etter en budsjettoverskridelse i 2004. Regjeringens samlede virksomhet for bedre styring og ressursbruk.

Mål- ogtyring kan undergrave samfunnets viktigste ressurs.