Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Optimal luftfuktighet inne


Optimal luftfuktighet inne

I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Optimalt inneklima vinterstid oppnåes vanligvis ved innetemperatur ca 20o C og en . Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne?

Nå har det i mane år vært tilsynelatende enighet om ta den . Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30– , fordi vekst av den allergifremkallende støvmidden hemmes ved fuktighet under . Den erstatter manglende luftfuktighet og letter symptomer på tørr luft som sår hals, ubehag ved pusting, tørr og kløende hud. Dugg på rutene er bare et forvarsel på at det er altfor mye fuktighet i.

Rommet er husets kaldeste med grader, så det blir vel litt høyere fuktighet her enn de rommene, men hvor mange burde luftfuktigheten . Det angis vanligvis som relativ luftfuktighet i prosent (RF ) i forhold til det. Vurdering av hva som er optimal luftfuktighet inne bygger på flere hensyn. Noen her som har peil på hva anbefalte nivåer på . Tradisjonelt har høy luftfuktighet vært et større problem enn for tørr luft,.

Lav luftfuktighet, høye partikkelmengder i inneluften kombinert med litt . MÅLER LUFTFUKTIGHET: Det er lett å sjekke om luften inne er for tørr.