Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Redusert stilling små barn


Redusert stilling små barn

Informasjon om redusert arbeidstid som Arbeidstilsynet har sammenfattet. Hvem har rett til redusert arbeidstid? BufretI slutten av april kom KrF med et forslag om en støtteordning for småbarnsforeldre som ønsker å tilbringe mindre tid på jobben og mer tid sammen med barna . Den vanligste situasjonen er at folk søker redusert arbeidstid fordi de har små barn, og ikke klarer å ha en full stilling på grunn av . Arbeidstakers rett til redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10–2. Jeg ønsker nå og gå ned til ca 80prosent stilling for og tilbringe mer tid med barna. Nettopp starta jobb igjen etter permisjon) Fikk besjed om at . Redusert arbeidstid dukker blant annet opp i tilknytning til behov for redusert arbeidstid for å ta seg av mindreårige barn, egen sykdom, omsorg . Den vanligste grunnen til at ansatte søkte om redusert arbeidstid var omsorg for små barn.

Eksempler på situasjoner som kan gi rett til redusert arbeidstid er, sviktende. Nå har hun vunnet frem i tvisteløsningsnemnda. Foreldre med barn under ti år har krav på redusert arbeidstid så lenge ikke dette er til vesentlig . Arbeidstid – redusert, Redusert arbeidsti Omsorg for små barn – arbeidsti Velferdsmessige grunner.

En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid – av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller . RETT TIL REDUSERT OG FLEkSIBEL ArBEIDSTID.

Pensjonsopptjening for personer som har omsorg for små barn. Arbeidstakere har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom. Med små barn menes i utgangspunktet barn i førskolealder, og barn som ikke . Jeg mener også å huske at man har tilnærmet rett på redusert stilling med småbarn i hus, dersom det ikke er tungtveiende grunner for det . Skrev at jeg har to barn født og 12. Og at jeg ønsket å redusere min stilling fra 1 til for jeg ønsket å være mer hjemmeværende med . Trond Erik Aatlo som har valgt å gå ned i stilling for å få mer tid.

Selv jobbet han redusert i lange perioder da de to barna hans var små, og han . Du har jo rett til redusert stilling når barna er små? Hør med personalavdelinga på arbeidsplassen din. I stedet for å piske flere mødre inn i hundreprosent-stillinger, bør vi fokusere.

Men det er ikke dumt å kjøpe seg mer tid til barna når de er små.