Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Stor familie


Stor familie

Storfamilie, familieform som omfatter flere generasjoner og sidegrener, og som følgelig har flere medlemmer enn kjernefamilien. Familien er en viktig ramme rundt menneskenes liv i det norske samfunnet som ellers i verden. Men hva som er en vanlig familie avhenger av hvem man spør, .

En storfamilie består av foreldrefamilien, familien til ett eller flere av barna, eventuelle voksne uten egen kjernefamilie, og eventuelle barnebarn. Dimensjoner i konstruksjonen av identitet (Fagstoff, nb) . Når man i tillegg er vokst opp med at hjelpsomhet er viktig (noe man jo nesten er avhengig av for å fungere som en stor familie), så er det ikke . I det gamle bondesamfunnet var storfamilien den vanligste familieformen.

Flere generasjoner levde sammen, og familien fylte . NRK Ville du like at dere var femten til bords hver dag, eller å dele stue og bad . En storfamilie består af flere kernefamilier, for eksempel et forældrepar med voksne sønner eller døtre og disses ægtefæller og børn. To verdensdeler møtes hos familien Baardsen. Heidi Baardsen er født og oppvokst i Canada, så hva er vel mer naturlig enn å ha en .