Leiligheten dekor

You are here: Home - Uncategorized - Svartelistede planter


Svartelistede planter

Man svartelister planter som har høyt invasjonspotensial. Planter som både kan etablere og spre seg i norsk natur, og har stor økologisk effekt, . Skal du handle inn planter til hagen?

Pass opp for svartelistede planter, som kan skade det norske naturmangdfoldet. I Norge er en rekke blomster og planter forbudte å plante, selge og importere. Av disse igjen er 1planter vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko og dermed tatt med på Norsk svarteliste 2012. Listen nedenfor er sortert på vekstformer: .

Artsdatabankens svarteliste er kjent for mange, men visste du at av plantene er havnet på en forbudsliste som gjør det ulovlig å importere, . Av fremmede planter som er i spredning i Norge. Norsk Svarteliste, som er en oversikt over fremmede. Det er mange som har svartelistede planter i hagen.

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på . Svartelistede hageplanter er en oversikt over planter som utgjør en trussel mot norsk natur.